Video's

Warmtepomp in de winter - nut en efficiëntie

Hoe presteert een warmtepomp in de winter? Is deze eigen wel geschikt voor het Nederlandse klimaat? In deze video leg ik dat uit. Weertabellen: https://frank62weer.com/overzichten-w...

Wordt het oversterftemysterie ooit opgelost? Eline van den Broek ziet politieke onwil.

Bovenop de 16.000 onverklaarde extra doden in 2021 loopt ook in 2022 de oversterfte weer op, zonder dat iemand weet waarom deze mensen eerder sterven dan verwacht. Het onderzoek door het CBS en het RIVM, op last van Pieter Omtzigt, flopte omdat de juiste databases niet gebruikt mogen worden.

Rutte weigert kortaf om Pieter Omtzigt inzage in de contracten van de gasopbrengsten te kijken

Bedrijfsgeheim. Punt. Dat is het antwoord dat Pieter Omtzigt krijgt van Mark Rutte als hij vraagt naar inzage in de aardgasbaten.

Onderzoeker oversterfte veeg de vloer aan met Jaap van Dissel

Na een periode van #oversterfte verwacht je ondersterfte. Want mensen kunnen maar 1 keer doodgaan. Punt is nu dat vele, vele duizenden mensen meer dood zijn gegaan dan verwacht. Dus is het heel logisch om uit te zoeken hoe dat komt. De onderzoekers willen dit ook, maar worden tegengewerkt door het RIVM en Jaap van Dissel. Dit is de vergadering met Tweede Kamerleden van donderdag 15 september.

Waarom Schiphol kan krimpen

De nieuwe animatie van de Krimpluchtvaart campagne.

'We're looking at Billions of People not being able to Survive' | Peter Carter, Expert IPCC Reviewer

Peter Carter, M.D. and Roger Hallam discuss the science and ethics with regards to climate emergency for all of us struggling to understand what's actually going on, what needs to happen and what we need to do.

The dirty secret of capitalism -- and a new way forward | Nick Hanauer

Rising inequality and growing political instability are the direct result of decades of bad economic theory, says entrepreneur Nick Hanauer.

George Monbiot - Capitalism is destroying our living plant and life support systems.

 

George Monbiot - The invisible ideology - Part 1- Consumerism, Capitalism and Neo-liberalism

The Invisible Ideology - An amazing talk from the well known author and Guardian journalist George Monbiot. George delves deep into the invisible ideologies trashing our planet. In this video George talks in depth about capitalism, consumerism and neo-liberalism.

In Conversation With George Monbiot

Join us for a conversation with renowned journalist and commentator George Monbiot, who will explore systems transformation with a particular emphasis on the future of food. Through his deep knowledge of the world beneath our feet, he reveals what it takes — from invisible life forms to industry politics and cutting-edge technologies — to turn a system upside down.

For more wonder, rewild the world | George Monbiot

Wolves were once native to the US' Yellowstone National Park -- until hunting wiped them out. But when, in 1995, the wolves began to come back (thanks to an aggressive management program), something interesting happened: the rest of the park began to find a new, more healthful balance.

Neoliberalism, Climate Change, Migration: George Monbiot in conversation with Verso

Over globalisering, neoliberalisme, democratische controle, klimaatverandering, deregulering en staatssteun in geval van crisis.

Living into an Ecological Civilization

Our global civilization is on an unsustainable trajectory. Some people respond with despair, but this presentation portrays a vision of a possible future of sustainable flourishing.

De patiënt Schiphol

Schiphol is ziek. Schiphol heeft last van morbide obesitas. De luchthaven moet krimpen, niet tot 440 duizend vluchten, maar veel verder. Van hub naar o+d. Professor Fulco van der Veen van Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA) legt het uit. 

Kabinet wil luchtvaart niet meer terug naar oude niveau

Het kabinet zegt Schiphol te willen laten krimpen naar 450.000  of 420.000 vliegbewegingen per jaar. Dat niveau is in 2020 en 2021 nog niet gehaald dankzij de Coronapandemie en lukt in 2022 wellicht ook niet dankzij de personele problemen. Volgens bewonersorganisaties moet het terug naar 200.000 tot 350.000 bewegingsn per jaar om te voldoen aan de wettelijke eisen inzake geluid en luchtvervuiling. 

Hoe BBB en VVD proberen de wetenschap in discrediet te brengen vanuit lobby belang

Caroline Van der Plas probeert door selectief te citeren uit rapporten twijfel te zaaien over de noodzaak de veeteelt te beperken, De redactie van Even tot Hier heeft alle uitspraken gefactcheckt: in feite pleegt ze boerenbedrog waar niemand mee geholpen is. De boeren niet, de inwoners niet en de natuur niet.
Verderop hoe de VVD stuntelt: hysterische leden die met 51% een moteie aangenomen krijgen op basis van ongefundeerde beweringen. Hilarisch en tragisch tegelijk.

Kabinet spekt buitenlandse investeerders met miljarden, zonder enige noodzaak

Een groot deel van de huishoudens heeft straks geen geld meer voor boodschappen. Iets wat tijdens WO II niet meer is voorgekomen. Pieter Omtzigt wijst op deze schrijnenden situatie en komt met een oplossing.


Marjan Minnesma: halveer vliegverkeer

Marjan Minnesma in Buitenhof: Wat voor een Nederland willen we?

Expertsessie 2e Kamer over Verduurzaming luchtvaart

De heer Backers van Stichting Natuur & Milieu legt uit wat de overheid moet doen om te voldoen aan de doelstellingen van Parijs. De trias energetica vraagt allereerst te kijken naar besparing: minder vliegen door eerlijke prijzen en emissieplafonds.

PVA-video. Kwaliteit en moraliteit van Schiphol

 

Renske Leijten somt op welke VVD lobyisten het grote geld uit de klimaat/stikstof fonds binnenharken

Renske Leijten legt uit hoe het zit en benoemt simpelweg man-en-paard. Met milieu en klimaat als smoes zijn 60 Miljard gereserveerd. Waar gaan die naar toe? Dankzij een rijtje voormalige politici van de VVD komt alles bij een handjevol vreselijk vervuilende bedrijven terecht die daar dan zogenaamd goede dingen mee gaan doen..... om te kotsen hoe ziek. En de burger mag zich helemaal blauw betalen om deze sprookjes te financieren.

Arjen Lubach legt uit waarom het verdienmodel van Schiphol ook gebaseerd is op uitbuiting grondpersoneel

Arjen Lucach legt uit  wat er aan de hand is met het verdienmodel van Schiphol: 70% van de passagiers zijn overstappers. Schiphol is daarmee veel groter geworden dan nodig is voor de Nederlandse behoefte van bewoners en ondernemers. HEt grondpersoneel wordt uitgebuit en moeten zwaar werk verrichten tegen een minimale betaling. Met name voor overstappende passagiers..

Martin Bosma 'Belangenverstrengeling, 2 voorbeelden van Amerikaanse praktijken' D66 - Tweede Kamer

Martin Bosma interrumpeert Hind Dekker-Abdulaziz en komt met 2 voorbeelden van Amerikaanse praktijken/ belangenverstrengeling bij D66. Kort interruptiedebat.

De grote klimaatleugen | Avondshow Dossierkennis | De Avondshow met Arjen Lubach

Het is weer tijd voor 'Avondshow Dossierkennis'! Met vanavond de grote klimaatleugen. Het wereldwijde klimaatbeleid is gebaseerd op allemaal verzonnen cijfers waar geen reet van klopt.

Pieter Omtzigt over gebrek aan integriteit bij veel bewindspersonen en hoe ze te straffen.

Uit het debat over Integriteit openbaar bestuur, van 10 maart 2022. De inbreng van Pieter Omtzigt, met veel interrupties. O.a. van Arib

Over sponsoring, de lobby en waarom het regeerakkoord punten bevat die in geen van de verkiezingsprogramma's voorkomt

Waarom sommige politieke partijen een motie tegenhielden die het dubbel gebruik van een fiscale aftrekregeling bij bedrijfsoverdracht zou stoppen. En dat sponsors daar mogelijk een rol in speelden. Ook de Kok affaire komt aan bod: hoe ING letterlijk een wetsvoorstel schreef die haar honderden miljoenen voordeel opleverden. Ook over het regeerakkoord waarin miljardenfondsen staan die nergens in de partijprogramma's voorkomen. En over de gebrekkige ondersteuning van Kamerleden. En dat in feite CDA zetels heeft die voor Omtzigt waren bedoeld gezien het groot aantel stemmers die hun voorkeur voor hem uitspraken. 

Vliegen, vliegen, vliegen!

Vliegen, vliegen, vliegen, koert het al weken op Twitter. Daniël Koerhuizen (VVD) tweet er op los, de luchtvaartsector levert wel 300.000 banen op.


Kosten baten analyse van warmteopties van warmtenetleveranciers zijn gekleurd

Leveranciers van warmtenetten bieden vergelijkingen aan van de situatie met een gasaansluiting en een warmtenet. De optie van een warmtepomp wordt niet geschetst. Ook worden kostenposten niet meegerekend die er wel bij horen. Ook het nadeel van een 'vendor lockin' (afhankelijkheid van monopolist, zonder de mogelijkheid van leverancier te wisselen) wordt niet genoemd.

Ziek van Schiphol

Zo’n 20.000 platformmedewerkers van Schiphol werken dag in dag uit in de uitlaatgassen. Schiphol en KLM zijn 15 jaar geleden al door hun eigen arbodiensten gewaarschuwd voor een “verhoogd risico” op hartproblemen en longkanker bij hun medewerkers. Zembla onderzoekt wat er met die waarschuwing is gedaan. Deze video is een samenvatting. De volledige video vind je hier: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikel...

19. De 'nieuwe' coalitie en de luchtvaart

Wat staat er in het coalitieakkoord over de luchtvaart? Het begint met mooie voornemens, maar al gauw gaat het weer helemaal mis. Prof. Van der Veen laat zien dat zijn 'oude' denken een stuk beter voor bewoners is dan de gedachten van de 'nieuwe' coalitie.

‘Biomassa het grootste politieke schandaal op internationaal niveau.’ Een gesprek met Fenna Swart

Marlies Dekkers in gesprek met Fenna Swart over de schimmige wereld van de biomassa.

18. Schiphol en de regentenmentaliteit

In het najaar van 2021 publiceerde VNO-NCW een brief met een pleidooi om Schiphol te laten groeien. Bij de ondertekenaars waren er velen die vraagtekens oproepen, zoals de burgemeester van Amsterdam. We vroegen eens na of dat wel in overeenstemming was met de wensen van duurzaamheid. Wat blijkt is dat het regentendom nog steeds een factor van betekenis is en zelden verantwoording aflegt.

Follow The Money: Schiphol matst overstappers en jij betaalt de rekening

Als Schiphol een prostituee was, dan was KLM haar pooier. Bijna alle geldstromen op Schiphol, van de peperdure kopjes koffie tot een super-de-luxe bagagesysteem, komen ten goede aan het businessmodel van KLM. De economische meerwaarde daarvan lijkt beperkt.

'De politiek is geen cv-bouwsteen. De politiek is een roeping'

'Als Rutte IV echt wat wil doen aan de geloofwaardigheid van de politiek, stelt ze meteen een lobbyverbod in. Want de politiek is geen snuffelstage. De politiek is geen cv-bouwsteen', vindt Ellen Deckwitz. 'De politiek is een roeping.', VVD, D66, CDA en CU stemden ertegen.

Woodfever 4 The role of Green Politics and nature NGO’s

  

Woodfever 1 The role of Politics

Gluttony is defined as a situation in which people consume more than they need to. That's what politicians are doing to our forests -- and here's the result

Woodfever 2 The role of Science & Society

  The role of Science & Society. What role does European politics play in the international ecological drama called biomass? Why don’t they listen to science?

Woodfever 3 The role of Press & Media

You should expect responsibility from press & media based on facts, not opinions or statements. How does media inform about #Biomass? Find out ??

Milieuovertredingen vaak niet bestraft

  

NGO's 'set fire' to protest use of forest biomass

  • On Monday (November 15) a group of activists gathered in front of the European Parliament in Brussels to protest against production of bioenergy in Europe by burning wood. The group was a composed coalition of NGOs and staged a fake burning of wooden logs to represent the emissions generated by the combustion of wood.

De kwaliteit van de Luchtvaartnota

Platform Vliegoverlast Amsterdam brengt al weer zijn elfde video uit over het luchtvaartdossier onder de titel ‘De kwaliteit van de Luchtvaartnota’.We gaan deze keer in op de totstandkoming van de Luchtvaartnota, het proces.


Woodfever: the seven sins of Biomass

Introductie van korte documentaire van Comite Schone Lucht over de rol van diverse partijen in het biomassa schandaal. Wellicht de meest schadelijke vorm van beleidsfraude in de menselijke geschiedenis.

Jesse Klaver in NIeuwsuur: direct stoppen met nieuwe centrales

Fenna Swart, oud politica voor de partij in Amsterdam, sprak Klaver er vanavond op aan. Haar werd als partijlid eerder de mond gesnoerd en ze begrijpt niet dat GroenLinks zich niet harder maakt voor sluiting van de centrales.Ook de helft van alle GroenLinks-kiezers (42 procent) wil de biomassacentrales onmiddellijk sluiten, blijkt uit Ipsos-onderzoek in opdracht van Nieuwsuur. Fenna Swart: “Ik spreek u aan op uw standpunt. Luistert u naar de kritiek?”

Biomassale Kaalkap

Uitleg over de schadelijke rol van Staatsbosbeheer bij he tkaalkappen van bossen ten behoeve van gesubsidieerde biomassaverbranding door Vattenfall/

Miljardenclaim & biomassalobby van RWE / Essent

In deze rapportage laten we zien dat door financiële prikkels wetenschappers moeite hebben om met objectieve onderzoeksresultaten te komen en dat zij zich in hun onderzoeksmethoden door bedrijven en politiek laten beïnvloeden. Ook laten wij zien dat wetenschappers nevenfuncties bekleden voor eigen ondernemingen of allianties met belanghebbenden waardoor de objectiviteit van hun onderzoek serieus in het geding komt. RWE (Essent) betaalt elk jaar miljoenen euro's aan lobbygeld waarmee ze hun lucratieve handel en subsidies voor het verbranden van kolen- en houtige biomassa in stand weten te houden en eist nu 1,4 miljard euro van de Staat via het claimsysteem ISDS in het Energy Charter Treaty (ECT) vanwege het ‘kolenverbod’ en het sluiten van de kolencentrale in de Eemshaven in 2030.

See what three degrees of global warming looks like | The Economist

If global temperatures rise three degrees Celsius above pre-industrial levels, the results would be catastrophic. It’s an entirely plausible scenario, and this film shows you what it would look like.

15. Schiphol, optelsom van ellende

Schiphol is een optelsom van geluid, smerige lucht, onveiligheid, schade aan milieu en klimaat, nutteloze bestemmingen en welvaartsverlies. Hoeveel argumenten heb je nog nodig voor krimp? En waarom gebeurt dat niet? De professor legt het nog een keer uit en schuwt daarbij zelfs geen majesteitsschennis...

Gokken met miljarden voor waterstof

Miljardeninvesteringen in de waterstofeconomie, een niet goed geïnformeerde Tweede Kamer en een dreigende monopoliepositie, mede betaald door belastinggeld. Nieuwsuur onderzocht de 'sprong in het duister' die het kabinet maakt met de waterstofmiljarden.

Fenna Swart: Hoe slecht zijn biomassacentrales voor je gezondheid?

Ruim 11 miljard euro subsidiegeld gaat naar de bouw van ruim 600 biomassacentrales. Maar zijn die wel zo gezond voor omwonenden? De bezorgdheid neemt toe maar de politiek wil door met de bouw van de centrales. Reden voor een pittig debat in de Hofbar op NPO2.

Alternatieve Luchtvaartnota

De Luchtvaartnota is gefileerd en afgebrand. Platform Vliegoverlast Amsterdam (voorheen de Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen) komt met een alternatief. Je krijgt daarmee als burger zelfs geld toe! Dit is onze vijfde presentatie die erop is gericht de groei van Schiphol en de macht van de luchtvaartsector te beteugelen om de vlieghinder echt te verhinderen. Op 2 februari wordt de presentatie als petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie van I&W.

1. De Luchtvaartnota gefileerd

Prof. dr. Fulco van der Veen fileert de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050. Eerder weergegeven op een ander kanaal met meer dan 1300 views! Hij laat op aanstekelijke wijze zien dat de hele nota een groot promotiedocument is voor de vlieglobby. Zoals het roken vroeger werd gepromoot met de wereld van Peter Stuyvesant, zo zet het ministerie van Cora van Nieuwenhuizen Schiphol en de KLM op een onaantastbaar voetstuk. Terwijl alle nadelen worden gebagatelliseerd, wat in elk geval ten koste gaat van de bewoners die overlast ervaren qua geluid, leefbaarheid, gezondheid, milieu en klimaat.

The new political story that could change everything | George Monbiot

To get out of the mess we're in, we need a new story that explains the present and guides the future, says author George Monbiot. Drawing on findings from psychology, neuroscience and evolutionary biology, he offers a new vision for society built around our fundamental capacity for altruism and cooperation. This contagiously optimistic talk will make you rethink the possibilities for our shared future.

Stop Houtkap Bossen en woonomgeving door overheid en Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten laten onze bossen verdwijnen met grootschalige houtkap voor biomassa. Biomassa is door de Europese Commissie als CO2 neutraal verklaard met een kinderlijk idiote redenering. Vandaar dat deze 'natuurorganisaties' grootschalig kappen. Teken daarom de petitie die in het filmpje genoemd wordt (beternatuurbeleid.petities.nl , bomenkapmeldpunt.nl en bomenridderrs.nl)

Radar over hoge tarieven stadsverwarming 2017

Dat bewoners worden uitgekleed door monopolistisch gedrag van eigenaren van stadsverwarming is niet nieuw.

Derk Jansen over de warmterotonde Zuid Holland

5% meer uitstoot dan met HR-ketel. 30-40% verlies door pijpleidingen. Moeten van aftapwarmte spreken, niet van restwarmte. De warmte kan immers ook voor stroomproductie worden gebruikt. Ook industriewarmte is niet duurzaam. Als uitstoot serieus wordt belast verdwijnt de warmtebron. De fossiele economie wordt ingehaald door de biobased economy.