Zorg voor een lange-termijnbeleid bij corona

 

Wat is er aan de hand?

Ook de aanpak van de coronacrisis zien we dat de overheid worstelt met lange termijn-oplossingen. We hollen van crisis naar crisis, zonder er iets van te leren. Corona is een wereldwijd probleem, en ligt niet binnen de macht van de gemeente Amsterdam. Maar de stad kan zijn eigen kleine bijdrage leveren door het goede voorbeeld te geven.

 

Wat stellen wij voor?

  • Wij willen een aanpak die erkent dat corona een lange-termijnprobleem is, en niet suggereert dat het even snel opgelost kan worden. We willen chronische verhoging van de zorgcapaciteit.
  • Investeer in een geïntegreerd pakket maatregelen ter bevordering van een gezonde levensstijl: bestrijdt obesitas en ongezonde voeding, en stimuleer buitenactiviteiten en sport. Deze maatregelen komen niet alleen de corona-bestrijding ten goede, maar ook de algemene volksgezondheid. 
  • Een groot deel van de scholen voldoet al jaren niet aan de ventilatienormen uit het Bouwbesluit. Omdat corona zich door de lucht verspreid helpt adequate ventilatie van klaslokalen om uitbraken op scholen te voorkomen. 
  • Met name zzp’ers zijn zwaar getroffen door de crisis. De stad is verantwoordelijk voor de subsidieregelingen van deze ondernemers. Red deze ondernemers, die zo belangrijk zijn voor de stad, met snelle en effectieve ondersteuning.

 

 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !