Windenergie en zonne-energie

 

Wat is er aan de hand?

De stad Amsterdam is vooral een grootgebruiker van energie. Energieneutraal worden is een mooi streven, maar moet niet het uiteindelijke doel zijn, want de stad verbouwt immers ook niet haar eigen voedsel. Maar natuurlijk zijn ook binnen de gemeentegrenzen veel mogelijkheden om energie op te wekken. Zoals overal moet de vorm van de opwek passen bij de situatie; vanwege de vele daken, zijn de mogelijkheden voor zonne-energie in de stad erg groot.

Voor windenergie ligt dat anders. Voor windturbines in Amsterdam is er geen businesscase. Omdat ze vaak stil gezet moeten worden, omdat het minder waait, en vanwege door de hoogtebeperking van Schiphol. Er is bovendien geen draagvlak voor de maatschappelijke consequenties ervan.

Wat stellen wij voor?

  • ST3M wil geen windturbines in de huidige zoekgebieden, buiten de haven. Bij bepalen van een nieuwe afstandsnorm gaan we uit van het voorzorgsprincipe: als er twijfel is over gezondheidsrisico's voor omwonenden of schade aan natuur en landschap, dan doen we het niet.
  • Windturbines op zee worden steeds groter en zonder subsidie gebouwd. Wij bepleiten het oprichten van een landelijke windcoöperatie voor gemeenten en burgers. Deze cooperatie gaat windparken op zee realiseren die in publieke handen blijven.
  • De gemeente doet er alles aan om daken van overheidsgebouwen en sociale woningbouw te benutten voor zonne-energie. 
  • De gemeente richt zich samen met burgerinitiatieven op het maximaliseren van zonne-energie opwek én lokale opslag op de overige gebouwen.
 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !