Voor een rationeel en eerlijk erfpachtsysteem

 

Wat is er aan de hand?

De afgelopen jaren is het erfpachtstelsel wel enigszins aangepast maar het is nog steeds  niet transparant. En de kosten ervan zijn voor de bewoners nog steeds aanzienlijk. ST3M is er niet op tegen dat het erfpachtstelsel wordt gebruikt om de stad te laten meedelen in waardevermeerdering door de investeringen die door de gemeente zijn gedaan. Maar nog steeds zijn nieuwe koopwoningen als gevolg van de erfpacht onevenredig duur. Deze woningen, zelfs appartementen boven elkaar, die allemaal op hetzelfde stukje grond gebouwd zijn, betalen huur voor de grond onder hun huis. En ze krijgen daar niets voor terug: de gemeente onderhoudt niet hun fundering en zorgt niet voor droge tuinen.

Een groot deel van de Amsterdamse woningen is hierdoor belast met extra kosten. De tarieven lopen enorm uiteen van een paar honderd euro tot duizenden euro’s per jaar. Deze kosten komen bovenop de WOZ waarde, die ook gewoon geldt voor deze huizen. Het is niet uit te leggen dat de oudere woningen, en de huizen in na 1923 geannexeerde gebieden, op eigen grond staan en vrij van erfpacht zijn.

De erfpacht kan niet meegefinancierd worden bij de aanvraag van een hypotheek. Dat maakt de woningmarkt nóg ontoegankelijker voor startende en minder welvarende kopers.

Wat stellen wij voor?

  • Wij willen de Amsterdamse woningmarkt terug in balans brengen door een gefaseerde aanpassing van de erfpacht door een financieel transparant  en evenwichtig stelsel van canonheffing of afkoop

  • Onderzocht wordt of In plaats van jaarlijkse canonheffing of eenmalige afkoop een stelsel van heffing over de waardevermeerdering bij verkoop (plus value) mogelijk en wenselijk is. 

 

 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !