Sociale huurstelsel: bewoners centraal

 

Wat is er aan de hand?

Betaalbare sociale huurwoningen worden, vaak na jarenlange verwaarlozing, verkocht of gesloopt voor nieuwbouwcomplexen. Dit gaat ten koste van betaalbare huurwoningen, omdat de nieuwbouw voor de huurders altijd duurder is dan de bestaande bouw. Niet slopen dus, maar renoveren en isoleren.

De oorspronkelijke opdracht van woningcorporaties is het om te zorgen voor betaalbare woningen voor de inwoners van Amsterdam. Maar deze zijn hun oorspronkelijke doel helemaal kwijt geraakt. Ze bezitten grote delen van de bestaande wijken waarbij hun taak is verworden tot huuroptimalisatie. We willen de woningcorporaties hun oorspronkelijke taak weer uitvoeren en stimuleren tot onderhoud, renovatie, en verduurzaming van hun bezit.

Het primaat van bewoners was bij woningbouwverenigingen gewaarborgd. De ledenvergadering was het hoogste orgaan. Deze vorm van participatie is verdwenen doordat corporaties stichtingen zijn geworden met daaronder allerlei BV's. Daardoor is de oorspronkelijke doelstelling verschraald: het idee dat deze organisaties er voor de bewoners zijn is verdwenen uit de cultuur. Financiële optimalisatie, huuropdrijving en slechte service zijn het resultaat.

Wij willen dat terug naar de oorsprong: wonen is een grondrecht dat in de sociale huursector zonder winstoogmerk georganiseerd moet worden, net als de zorg.

ST3M wil daarom corporaties stimuleren weer een vereniging te worden en hun missie en statuten te moderniseren. Het uitgangspunt is dan het stoppen van de verkoop van sociale huurwoningen en het tegengaan van het overhevelen van sociale huurwoningen naar de vrije sector.

Wat stellen wij voor?

  • Wij willen nieuwe, duurzame en betrouwbare samenwerkingsafspraken met woningcorporaties maken. Deze vernieuwde corporaties worden met voorkeur behandeld als het gaan om het toewijzen van bouwlocaties.

  • Wij willen sociale-huurwoningen in alle maten behouden, dus niet slopen. Bij noodzakelijke renovatie hebben bewoners recht op een terugkeergarantie tegen gelijkwaardige huren.

  • Er moeten nieuwe afspraken met de woningcorporaties komen over onderhoud, renovatie en verduurzaming

  • Ter stimulering van de doorstroming van ouderen naar passende kleinere woningen wordt werk gemaakt van een verhuisregeling voor behoud van hun oude huur bij verhuizing naar een kleinere woning.

  • We stimuleren de particuliere wooncoöperaties voor bepaalde doelgroepen zoals maatschappelijk essentiële beroepen in de zorg, onderwijs en politie.

 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !