Schone lucht zonder biomassa-centrales

 

Wat is er aan de hand?

Om onze natuur te beschermen en de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, is het cruciaal om ons in te zetten voor het herstellen en de uitbreiding van onze natuurlijke bossen. Toch worden onze gezamenlijke inspanningen voor het behoud van onze bossen systematisch ondermijnd door het huidige stadsbestuur.

Op dit moment nemen onze huidige politici en beleidsmakers cruciale beslissingen over hoe we de klimaat- en biodiversiteitscrisis te lijf gaan, hoe we energie opwekken en hoe we de natuur en biodiversiteit beschermen. Deze beslissingen zullen ons de komende decennia raken. Dit is hét moment voor de politiek om het roer om te gooien: het verbranden van hout voor brandstof is een ramp voor bossen en het klimaat en is niet wat bewoners willen als "hernieuwbare energie”.

Onze bossen voorzien ons van frisse lucht en schoon water en helpen bij het reguleren van waterkringlopen. Bossen slaan koolstof op, bieden gemeenschappen buffers tegen de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering en zijn toevluchtsoorden voor een enorm aantal planten- en diersoorten. Bossen plunderen voor brandstof is een bedrieglijke oplossing die al deze gedeelde waarden in gevaar brengt. 

Houtverbranding en verkeer zijn de belangrijkste veroorzakers van luchtverontreiniging die onze gezondheid en die van dier en natuur bedreigen.

Wat stellen wij voor?

  • De overheid moet warmte en energie die worden opgewekt door het verbranden van hout uit bossen (biomassa) onmiddellijk uitsluiten van de doelstellingen voor de richtlijn hernieuwbare energie.
  • Amsterdam moet bij Den Haag pleiten dat subsidies (SDE) en andere prikkels voor het verbranden van hout uit onze bossen per onmiddellijk worden stopgezet waarmee de vrijgekomen subsidies ingezet kunnen worden voor benodigde energiebesparing en investering in innovatie en échte klimaatneutrale hernieuwbare energiebronnen;
  • De huidige vergeven contracten voor AEB en Vattenfall moeten opnieuw naast huidige uitstootnormen worden gelegd. Bovendien moet de werkelijke uitstoot  (CO2, stikstof, fijnstof en zware metalen) in de gemeentelijke energieboekhouding worden geregistreerd en gepubliceerd. De gemeente moet bevoegdheid voor het uitgeven van zulke vergunningen weer in handen nemen, en niet bij de provincie laten zoals nu.
  • Huidige investeringen in warmtenetten die gevoed worden door houtige biomassa, zoals het geval bij de biomassacentrales van het AEB en Diemen worden per onmiddellijk stopgezet. In plaats hiervan zetten we in op duurzame lage temperatuurbronnen om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Naast warmtepompen wordt geïnvesteerd in warmte- en koudeopslag, bodemwarmte, en warmte uit water (aquathermie) of zout (warmtebatterij), als het veilig kan en geen ecologische verstoring veroorzaakt.
  • Groenbescherming, herstel en uitbreiding van bossen en parken zijn topprioriteiten met als doel de gezondheid, leefomgeving van mens, dier en natuur te beschermen
  • De gemeente moet Amsterdammers beschermen tegen fijnstof van houtkachels en verkeer. Daarom zijn er nieuwe richtlijnen nodig en strengere normen nodig voor de installatie en uitstoot van houtkachels en de uitstoot van verkeer binnen de stad. De gemeente moet hierbij de fijnstofnormen handhaven.
 

meer info: 'Biomassacentrale Amsterdam (AEB)'

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !