Samenwerking beter voor de jeugdzorg

 

Wat is er aan de hand?

Zoals bij zoveel essentiële overheidstaken, heeft de jeugdzorg te maken met de gevolgen van enorme overheidsbezuinigingen. Vanaf 2015 moeten gemeenten zelf hun jeugdzorg uitvoeren, waarbij 30% van het budget werd geschrapt. In onze stad, met veel kwetsbare gezinnen, zijn de gevolgen enorm.

Met name de complexe, duurdere zorg is heel lastig te regelen, zoals psychische of gedragsproblemen. Voor zorgaanbieders is lichtere zorg veel aantrekkelijker dan afrekenen op resultaat. Soms krijgen kinderen te lichte hulp om kosten te besparen.

Door de coronacrisis is de problematiek nog zichtbaarder geworden. 

Wat stellen wij voor?

  • Geef een gezin goede en gespecialiseerde en zorg, denk vanuit de vraag en niet vanuit het goedkope aanbod. Investeren in kinderen loont: ze raken als volwassenen minder in de problemen, ervaren minder werkloosheid, maatschappelijk disfunctioneren en minder criminaliteit.

  • Onderwijs en de jeugdzorg moeten nu echt gaan samenwerken.

  • Verbeter de ouder- en kindteams die de gemeente heeft opgericht om zorgplaatsen toe te wijzen, deze functioneren nu te moeizaam en hebben te weinig gezag. Er komt een speciale focus op het ondersteunen van pleegouders.

  • Het aanbod van jeugdhulp moet beter aansluiten bij de leefwereld en interesses van jongeren zelf.

  • Het zorgaanbod wordt beter in kaart gebracht zodat het makkelijker wordt voor ouders/verzorgers om de juiste zorg te vinden. Er komt meer onafhankelijke cliëntondersteuning in de jeugdhulp. Cliëntondersteuners begeleiden jongeren en hun ouders bij het vinden van hun weg in het hulpaanbod.

  • Prioriteit voor het toegankelijk houden en maken van de zwaarste vormen van jeugdhulp, waar de noden van kinderen en jongeren het hoogst zijn.

 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !