Racisme en diversiteit

 

Wat is er aan de hand?

Amsterdam is een kosmopolitische stad, die al sinds de Middeleeuwen steeds weer nieuwkomers, ondernemers en creatievelingen aantrekt. Helaas zien we op dit moment een opleving van etnische politiek en identiteitspolitiek, zowel van de kant van rechts als van links. Die politiek verhult dat uiteenlopende bevolkingsgroepen gezamenlijk het slachtoffer zijn van dezelfde fouten in onze economische en politieke structuur. Ongeacht onze afkomst zijn we allemaal Amsterdammers, en willen we een transparante en betrouwbare overheid die oog heeft voor álle bewoners.

 

Wat stellen wij voor?

  • Het is belangrijk dat iedere Amsterdammer zich binnen democratische kaders, vrij kan gedragen;

  • In onze wereldstad zijn racistische uitlatingen ontoelaatbaar. Alle personen ongeacht afkomst, gender of godsdienst dienen een eerlijke kans in onze maatschappij te krijgen.

  • Er moet ruimte zijn voor de gevoeligheden van nieuwe Amsterdammers. In het geschiedenisonderwijs moet er een balans zijn tussen gepaste trots op het verleden van onze stad en aandacht voor de duistere kanten van onze geschiedenis;

  • De vrije dag voor gemeenteambtenaren die 1 mei nu nog is moet worden verplaatst naar 1 juli, als Keti Koti gevierd wordt. In het Tropenmuseum moet plaats worden ingeruimd voor het slavernijmuseum.

  • Iedere Amsterdammer moet zich veilig voelen, op straat maar ook op het werk en thuis. Hiervoor is meer budget nodig voor politie en beveiliging van de openbare orde.

 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !