Openbare ruimte en afval

 

Wat is er aan de hand?

Vanwege de omvang van onze economie, beschikt de gemeente Amsterdam over een enorm gemeentelijk budget. Maar dit geld wordt niet altijd goed besteed. ST3M vindt het moeilijk te verkroppen dat de stadsdelen schijnbaar willekeurig buurtbudgetten mogen uitdelen, maar dat de stad tegelijkertijd bezuinigt op afvalverwerking in de wijken. Het schoonhouden van de openbare ruimte en een vlotte afvalverwerking behoort tot de kerntaken van de overheid.

Het visitekaartje van de stad zijn onze straten, pleinen en parken. Die vormen de eerste indruk die je krijgt als je de stad inkomt. Het onderhoud, het ophalen van het huisvuil, de trottoirs, fietspaden, stadsverlichting en ontbrekende of uitpuilende prullenbakken verdienen meer aandacht. Plantenbakken en zitjes mogen het gebruik en schoonhouden van de stoep niet hinderen.

Wij gaan voor schoon, gerepareerd en veilig in de hele openbare ruimte; dit is een kerntaak van de gemeente.

Wat stellen wij voor?

  • Beter onderhoud en beheer van de openbare ruimte.
  • In de begrotingstructureel geld reserveren voor onderhoud van kades en bruggen.
  • Structureel beter beleid inzake afvalcontainers en grofvuil. De recente bezuinigingen op de gemeentelijke afvaldienst moeten teruggedraaid worden.  Grof afval moet weer op vaste dagen opgehaald worden, en niet op afroep.
  • Betrek de bewoners: laat ze stukken straat adopteren tegen een korting op de afvalstoffenheffing
  • Lik-op-stuk voor huisvuil overtredingen
 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !