Nieuw verkeers & vervoersplan

 

Wat is er aan de hand?

De Noord-Zuidlijn betekende een grote sprong vooruit in kwaliteit en capaciteit. Helaas zijn er ook tramlijnen geschrapt en woren er haltes opgeheven. Daardoor zijn de loop- en wachttijden langer geworden. Dat betekent vaak een langere reistijd. Voor wie minder goed ter been is, kan dat een reden zijn om niet langer van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Ook mensen die geen auto rijden, of niet kunnen fietsen, hebben recht op mobiliteit. Dat betekent in de eerste plaats een dicht tram- en busnetwerk, zoals dat voor de voltooiing van Noord-Zuidlijn bestond. 

Binnen de ring worden openbaar vervoer en fietsverkeer de norm. De overheid moet deze overgang bevorderen door slimme oplossingen en beloningssystemen, niet door botte verordeningen.

Vanaf Schiphol zijn er goede treinverbindingen met de stad. Het vervangen van treinverbindingen door een metrolijn is -in relatie tot de enorme kosten- weinig verbetering voor passagiers. Het idee achter de nieuwe lijn is doorgaande groei van het aantal vluchten op Schiphol, terwijl wij dat juist niet meer willen.

Als we echt minder vaak gaan vliegen, en minder vaak op kantoor werken, dan is de huidige capaciteit van de Schipholtunnel, en de treinen erheen, voldoende, ook als je er nog wat extra internationale treinen aan toevoegt. Zo'n grote investering in de metro hoeft dan niet en zou juist een argument worden om ook het aantal vluchten van Schiphol te verhogen. 

Wat stellen wij voor?

  • ST3M wil dat bij ieder verzorgingshuis een openbaar vervoerhalte vlakbij is.
  • Wij willen heronderhandelen over de toegezegde rijksbijdrage voor de metro. Wij willen het geld van de metrolijn naar Schiphol besteden aan een laagdrempelig en voor iedereen betaalbaar elektrisch autodeel systeem, of aan uitbreiding van het metronetwerk in andere richtingen.
  • Wij gaan voor een gespreid multimodaal vervoerssysteem, dus niet alleen multimodaal knooppunt Schiphol. 
  • Parkeerbalans per buurt monitoren en blauwe zone (goedkoper tarief) handhaven bij sportvelden
  • Meer vrij liggende fietspaden. meer inpandige fietsenstallingen op straat, bij winkelcentra, onderwijs- en sportvoorzieningen.
  • Voer 30-kilometerzone in woonwijken in en zorg er voor dat verkeer dat van de ringweg komst snel een parkeerplaats heeft gevonden.            
  • Bij nieuwbouw auto’s ondergronds parkeren en voor ieder ondergrondse parkeerplaats een parkeerplaats op straat opheffen.
  • Wij willen dat samen met bovengrondse en onafhankelijke bureau's aanvullende maatregelen worden genomen om de veiligheid van metropassagiers te garanderen.
 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !