Natuur: repecteer de hoofdgroenstructuur

 

Wat is er aan de hand?

Amsterdam is een wereldstad met allure. IJ, Amstel en grachten gaan over in het omringend waternetwerk van landelijk Noord, IJsselmeer, Vecht, Amstel en de veenriviertjes. De overgang tussen stad en platteland is niet verrommeld. We vinden er niet de lange rijen met blokkendozen die de randen van grote steden meestal kenmerken. In Amsterdam zijn rust, horizon en natuur altijd dichtbij. Via  de scheggen ben je al gauw in Landelijk Noord, Gein- en Vechtstreek, Amstel, Holendrecht, de Ronde Hoep en veel meer prachtige gebieden. De groene scheggen zijn bekend als de groene
vingers die vanaf de omringende natuur de binnenstad de hand reiken. Een uniek geheel.

In de toekomst wordt de stad nóg dichter bevolkt. Duurzaam vlakbij recreëren wordt dan alleen nog maar belangrijker.  Een duurzame wereld begint met het beschermen van onze eigen parken, onze eigen bomen, en onze eigen groene omgeving, waaronder onze (binnen)tuinen. Dit helpt om toekomstige wateroverlast te verminderen.

Amsterdam heeft nog steeds een grote biodiversiteit. Voor een wereldstad is ook dat bijzonder. Gebieden rond de stadsgrenzen hebben belangrijke functies voor vogels, reptielen, insecten, vleermuizen en andere zoogdieren. De belangrijkste recreatiegebieden, sportgebieden, Natuurgebieden, hoofdgroenstructuren zitten vol ecologische functies. Daar moet niet aan gemorreld worden.

Volgens ST3M moet de overheid weer de regie nemen in de openbare ruimte. Het nieuwe regeerakkoord geeft hiertoe voorstellen, die zijn nog niet concreet genoeg. Het is aan de gemeenteraad om aan de concrete uitvoering bij te dragen.

ST3M hecht grote waarde aan een eerlijke en correcte registratie van de werkelijkheid. Gebieden die bestaan uit kunstgras en plastic tegels zouden niet mogen meetellen voor het oppervlak van de Hoofdgroenstructuur. 

Wat stellen wij voor?

 • Parken zijn er in de eerste plaats voor de bewoners. Kleine buurtfestiviteiten zijn prima, commerciële festivals niet. Festivals kunnen op plekken als parkeerplaatsen of bedrijventerreinen worden gehouden. Er is dan een maximum aantal evenement dagen per park. Grote evenementen krijgen een duurzaamheidstoets .

 • Een park mag vanwege een festival niet dagenlang geheel worden afgesloten voor andere bezoekers dan de betalende festivalganger.

 • Er mag niet gebouwd worden in bestaand groen, we gebruiken de ruimte die nu al bebouwd is. Geen gebouwen, maar ook geen industriële objecten zoals windturbines. Uiteraard wordt er ook niet gebouwd in NNN en in de hoofdgroenstructuur. Verplaatsen of verkleinen van dergelijke gebieden ten behoeve van plannen is niet meer aan de orde.

 • We gaan het vergunningvrij aanbouwen in binnentuinen tegen door daar waar dit mogelijk en wenselijk is een dubbelbestemming in het bestemmingsplan op te nemen waardoor de tuin geen ‘erf’ meer is waarin vergunningvrij kan worden gebouwd.

 • Grote waarde wordt gehecht aan het robuust houden en maken van de Hoofdgroenstructuur, qua oppervlak, qua natuur en ecologische waarden en qua biodiversiteit door duidelijke en ondubbelzinnige beschermingsmaatregelen. Niet door het primair inzetten op het ontwikkelen sport- en recreatievoorzieningen in de Hoofdgroenstructuur. De groene scheggen, met name op de overgang van stad naar land, dienen extra beschermd te worden door zeer terughoudend om te gaan met bebouwing, ontsluitingen, sport- en andere recreatieve voorzieningen.

 • Door groene plekken met elkaar te verbinden versterken we de biodiversiteit. Volkstuinparken moeten behouden blijven, zowel voor mensen als voor de biodiversiteit.

 • Sportterreinen moeten groener, milieuvriendelijker worden en anders uit de Hoofdgroenstructuur geweerd worden. De gemeente moet de eigen boekhouding met betrekking tot groengebied op orde krijgen: plastic tegels, kunstgras en wateroppervlakte zijn géén groengebied.

 • Volkstuinparken, begraafplaatsen, schoolwerktuinen moeten beschermd worden in ruimtelijke zin en qua identiteit. Ze moeten niet op voorhand worden ‘open gebroken’.

 • Behoud landschapstypen en -structuren, zoals dijken, erf- en kavelpatronen, bomen en lanen, waterstructuren, oevers, bosjes, erf- en andere beplantingen, en dorpskernen. En bescherm cultuurhistorische elementen en objecten, zoals de stelling van Amsterdam, forten, sluizen, begraafplaatsen, kastelen, bebouwingslinten, lanen, en monumentale bomen.

 • ST3M streeft naar ruimtelijke en ecologische netwerken en verbindingen die dienen voor natuurbehoud, biodiversiteit en rustgebieden, dus niet primair voor recreatieve ontsluitingen en voorzieningen.

 • Bij plannen die de Hoofdgroenstructuur betreffen, wordt de gehele bevolking van een door de raad gedefinieerd gebied inclusief betrokken buurgemeenten transparant en met inzichtelijke kaartjes geïnformeerd. Amsterdammers houden van hun groengebied, water en natuur. Niet het recht van de sterkste moet gelden bij deze plannen, maar de belangen van ons allemaal.

 • Wij streven naar een optimaal, dus niet maximaal, netwerk aan recreatieve wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden, vaarroutes voor kleine voertuigen.

 

meer info: 'Bescherm onze parken'

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !