Meer regie in ruimtelijke ordening

 

Wat is er aan de hand?

ST3M gelooft in de menselijke maat. Helaas staat dat op gespannen voet met de huidige ‘compacte stad’ filosofie. Verdere verdichting, te veel hoogbouw met windhinder en onpersoonlijk verblijfsklimaat tasten de leefbaarheid en de sociale cohesie aan.

Bij het maken van ruimtelijke plannen moet niet alleen het bouwen van zoveel mogelijk woningen centraal staan, maar het creëren van een leefbare buurt. Dit is nodig voor het het leefklimaat en voor de noodzakelijke voorzieningen zoals groen en sport.

Wat stellen wij voor?

  • Om visie en eenheid te brengen in de ruimtelijk ordeningsopgaven van de stad wil ST3M een stadsbouwmeester die versnippering en gelegenheidsplanologie tegengaat.

  • Handhaaf de bouwdichtheid van 50 woningen per hectare en laat nieuwbouw de bestaande bebouwing niet overstijgen maar respecteren. Dat geldt ook voor uitbouwen, opbouwen en het onderkelderen van bestaande woningen. Wij roepen deze een halt toe met echte aanpassing van gemeentelijke regelgeving.

  • Duurzaamheid in de bouw en de bouwmaterialen vraagt al onze aandacht in alle afspraken met ontwikkelaars én woningcorporaties.

  • Daarnaast wordt de energietransitie de een grote opgave waar de stad de komende jaren voor komt te staan. In deze oude stad, met veel watergangen, houten palen, onstabiele grond kan de boel niet zomaar op de schop. Dat vergt een zeer zorgvuldige werkwijze waarbij alle kennis en expertise vanuit de bewoners van de stad bij nodig is.

     

 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !