Meer invloed voor bewoners

 

Wat is er aan de hand?

Te vaak worden inspraak en participatie door de gemeente afgewerkt als ‘verplicht nummer’ op weg naar een al genomen besluit. Het besluit mag dan niet meer wijzigen tijdens dit'participatieproces' met de bewoners. Hierdoor wordt participatie tot een wassen neus gemaakt en haken bewoners af. 

Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de gemeentevoorstellen, zoals bouwplannen, al geheel uitwerkt en pas in een laat stadium aan de bewoners (en de stadsdeelcommissies) voorlegt om er nog een zegje over te kunnen doen. In feite mag er dan niets wezenlijks meer aan veranderen. Hierdoor wordt de invloed van bewoners veronachtzaamd - terwijl plannen er meestal beter van worden als bewoners er invloed op hebben.

Politieke partijen moeten zichzelf transformeren, zodat ze weer kunnen bouwen op lokale bewegingen en op betrokkenheid van onderop.

Wat stellen wij voor?

  • Bij het ontwikkelen van plannen moeten in een vroeg stadium de bewoners en belanghebbenden bij de plannen worden betrokken. Dus niet als het beleid al gemaakt. De inwoners van Amsterdam moeten kunnen meedenken om realistische en breed gedragen resultaten mogelijk te maken.
  • Bij besluiten met invloed op de omgeving worden de effecten voor de bewoners in kaart gebracht in een Bewoners Effect Rapportage (BER). Bij de vraagstelling en opdracht tot deze rapportage worden de bewoners betrokken om te voorkomen dat de gemeente – als opdrachtgever- deze naar haar hand kan zetten. Onder de nieuwe Omgevingsrecht is dit extra belangrijk omdat het dan gemakkelijker wordt om van het omgevingsplan af te wijken.
  • Opiniepeilingen over belangrijke zaken vinden plaats door middel van enquêtes. Willen deze middelen geloofwaardig blijven en voldoende draagvlak houden dan is het wel vereist dat het bestuur zich aan de uitkomsten van inspraak en peilingen houdt. Referenda zijn een goed middel om besluitvorming te toetsen.
  • De lokale overheid moet transparanter. Alle dossiers worden digitaal openbaar toegankelijk, daar is geen beroep op de WOB meer voor nodig. In de dossiers komen duidelijk de ambtelijke adviezen en politieke sturing naar voren en ambtenaren en politici geven rekenschap af over het werk dat men levert.
  • Er moet een nieuwe bestuurscultuur komen, waar lobbyisten later betrokken worden in de besluitvorming, en burgers eerder. En er moet een nieuwe generatie politici komen, zodat de nauwe banden tussen lobby en politiek worden doorgeknipt.
 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !