Maak ruimte voor sportvelden en vrijwilligers

 

Wat is er aan de hand?

Sport is méér dan vrijetijdsbesteding, het zorgt voor een goede gezondheid, helpt sociaal vaardig maken en verbindt mensen. Door de groei van de stad dreigen sportvoorzieningen en sportvelden prooi te worden voor woningbouw.  Maar een slimme gemeente houdt bij de aanleg van woonwijken rekening met voldoende voorzieningen.

Wat stellen wij voor?

  • Sport in de buurt betekent meer Johan-Cruijffveldjes, jeu de boules baantjes, tennisbaantjes, basketbalveldjes, enzovoort.
  • In nieuwbouwwijken moeten vanaf het begin voldoende sportvoorzieningen voor de bewoners worden gerealiseerd. Sportvoorzieningen en sportvelden moeten beschermd worden en zelfs extra versterkt. Voor nieuwe bewoners en waar nodig aangepast voor andere sporten. 
  • Zorg voor intensiever gebruik van accomodaties, door sportverenigingen die elkaar niet in weg zitten te laten delen. Dat kan ook voor multifunctioneel gebruik voor kinderopvang en naschoolse opvang.
  • Speeltuinen en plekken in de buurt moeten beschikbaar zijn voor verschillende leeftijden en toegankelijk na schooltijd. De locaties moeten zodanig zijn ingericht dat overlast voor de buurt wordt voorkomen.
  • Jongeren moeten extra gestimuleerd worden, door een integrale aanpak mét scholen, buurtgroepen, verenigingen, stadsdeel en particuliere sportaanbieders tezamen. De stad coördineert en faciliteert. Daarmee komt ook duidelijkheid voor al die honderden vrijwilligers die zo belangrijk zijn.
 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !