Lange termijn visie, géén symboolpolitiek

 

Wat is er aan de hand?

Het energiebeleid van de gemeente kenmerkt zich door tegenstrijdigheden. In de folders is men druk bezig met klimaatbeleid en een circulaire economie. In de werkelijkheid werkt men met verouderde technieken die door nieuwe inzichten zijn achterhaald en zelfs als klimaat- en milieuschadelijk zijn te kwalificeren. Bovendien blijven bewoners opgezadeld met hoge energierekeningen, want wijken worden van het gas gehaald zonder dat er duurzame en betaalbare alternatieven zijn en aan isolatie wordt weinig gedaan.

De gemeentelijke en rijksoverheid hebben zich laten beïnvloeden door de lobby van grote multinationals, en gunstige voorwaarden geschapen voor bedrijven die veel energie gebruiken, zoals datacenters. Het stroomnet zit daardoor vol en de energietransitie, waarbij een overgang wordt beoogd van fossiele brandstoffen naar groene elektriciteit, loopt vast. Datacenters betalen nauwelijks belasting, dragen niets bij aan de werkgelegenheid, en profiteren van lage energietarieven. Rondom Amsterdam verbruiken de datacenters meer stroom dan alle inwoners bij elkaar. Als de groei van datacenters met 10% zou worden verlaagd, is dat genoeg voor 67MW besparing in 2030. Dat is meer dan de 50MW aan windturbines die de gemeente nog wil plaatsen.

Dezelfde soort problemen zien we bij het hoogtemperatuur warmtenetten, een joint venture tussen onder meer Vattenfall en de gemeente. Bewoners zijn hierbij overgeleverd aan een monopolist, want kiezen voor een andere warmteleverancier kan niet. Deze ondemocratische opzet moet doorbroken worden waarbij bewoners zelf kunnen kiezen.

Dit warmtenet draagt niet bij aan een lagere uitstoot van CO2. Door warmteverliezen in de leidingen en de kosten veroorzaakt door het rondpompen van heet water is dit systeem zeer inefficiënt. Voor deze warmte wordt afval, aardgas en biomassa verbrand. Dit levert veel meer CO2 op dan een hoog rendement CV-ketel. Daarnaast zijn er grote energieverliezen omdat het hele netwerk warm wordt gehouden, ook wanneer er weinig behoefte is aan warmte zoals in het voorjaar en de zomer.

Wat stellen wij voor?

  • Wij willen voor Amsterdam schone lucht, met een focus op welzijn van mens, natuur en dier, door in te zetten op herverdeling van de stimuleringssubsidies duurzame energie (SDE).

  • Wij willen niet meer investeren in biomassacentrales, warmtenetten en windturbines in en rondom de stad. Maar maximaal inzetten op isolatie en innovatie zoals (hybride)warmtepompen, buurtoplossingen en kleine, decentrale warmtenetten op basis van water en bodemenergie in de bebouwde kom en warmte uit zon en lucht buiten de bebouwde kom.

  • Er is een stedelijk energieplan nodig. Hierbij moeten ook de netwerkbeheerders en coöperaties worden betrokken. Dan komen vragen aan de orde of buurtbatterijen, elektrische deelauto's en zonnepanelen kunnen helpen bij het ontlasten van het stroomnet.

  • Grootverbruikers moeten zo snel mogelijk een eerlijke energieprijs gaan betalen. Dan kan  de markt volgen op de lange termijn met goede oplossingen. 

  • Wij willen een actief anti-vestigingsbeleid voor datacenters in en rondom de stad.

  • Wij willen een actieplan afvalpreventie, waarbij retail en ondernemers zoveel mogelijk verantwoordelijk worden voor de verpakkingen van hun producten. Ingezameld plastic wordt veelal nog verbrand en komt zo in de atmosfeer terecht. Maar ook voor de producten zelf: die horen zoveel mogelijk retour te gaan naar de fabrikanten.

  • Wij willen dat de gemeente inzet op afvalpreventie en producentenverantwoordelijkheid. Hiermee wordt de stroom afval beperkt en daarmee de uitstoot. 

  • Wij willen dat ingezameld plastic niet meer wordt verbrand maar wordt opgeslagen. Dit voorkomt dat dit plastic in verbrande vorm in te atmosfeer terecht komt.

  • We pleiten in Den Haag voor een lage btw voor bedrijven die reparaties verrichten of op andere wijze bijdragen aan de circulaire economie.

  • Duurzame, innovatieve ondernemers komen in aanmerking voor extra financieringen.

 

 

meer info: 'Eerlijke energietransitie'

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !