Kunst en cultuur horen bij Amsterdam

 

Wat is er aan de hand?

Kunst & cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met Amsterdam, zowel nationaal als internationaal, historisch en tot op de dag van vandaag. De cultuursector is een levensader van de stad en voor de inwoners, zowel de schone kunsten, de avant-garde, de commerciële cultuursector, als de amateurkunst.  

De afgelopen jaren is bezuinigd op de kunsten. Deze bezuinigingen stammen uit de tijd na de kredietcrisis van 2008, toen het overheidsbudget kromp. We zien anno 2022 een welvarende stad die groeit. Daarom is het tijd om opnieuw te investeren in de cultuursector. Een overheid die ruimhartig en verstandig investeert in kunst & cultuur, krijgt deze inspanning dubbel terugbetaald door middel van internationaal aanzien, lokale trots en gelukkige bewoners, zowel bij de uitvoerders als de consumenten. 

In de stad van nu zijn festivals een belangrijk onderdeel van het cultuuraanbod en bovendien een belangrijke bron van vreugde, vooral voor de jongere generatie. Aangezien deze zich afspelen in de leefomgeving van de inwoners, moeten we wel verstandig omgaan met de spanning tussen bewonersbelangen en festivalbelangen.

De kunstenaars en artiesten zelf zijn, net als veel krachten in de dienstenindustrie, onderhevig aan de economische trend van flexibele arbeidscontracten. Zij zouden beter beschermd moeten worden tegen werkloosheid en slechte arbeidsomstandigheden.

Amateurkunst en cultuur zijn van groot belang voor de bewoners, zowel individueel als in verenigingsverband. Zij zorgen er voor dat mensen elkaar ontmoeten en samen genoegen beleven aan de beoefening van kunst en cultuur. De gemeente stimuleert nieuwe en bestaande amateur-initiatieven.

Ons stadsbestuur beweert al lange tijd dat culturele aanbod evenredig verspreid moet worden over de stad. In de praktijk is van dit voornemen nog niet veel te merken.

Wat stellen wij voor?

  • Het is tijd om de bezuinigingen op kunst en cultuur terug te draaien, aangezien deze uit een vorig tijdperk stammen.

  • Om het cultureel welzijn van haar inwoners te vergroten dient de overheid zich te concentreren op het ondersteunen van nieuwe projecten en initiatieven, van internationaal gerenommeerde instellingen, en van amateurkunst, vooral die van de jeugd.

  • ST3M wil daadwerkelijke spreiding van het culturele leven over stad. Subsidies moeten zo toegekend worden dat organisaties en culturele instellingen gestimuleerd worden om zich, zowel met hun aanbod als met hun organisatie, te spreiden over de stadsdelen - dus ook in Nieuw-West, Noord, en Zuidoost. DIt is voor de culturele organisaties ook een manier om contact te houden met de bredere stad, in plaats van alleen met het leven in de grachtengordel.

  • ST3M vraagt van subsidie-ontvangende instellingen dat ze kunstenaars op een eerlijke en maatschappelijk verantwoorde manier in dienst nemen.

  • Wij geven ruim baan aan kleinschalige festivals in de openbare ruimte, parken en groengebieden van Amsterdam. Grootschalige festivals zorgen echter voor schade aan de natuur en leefomgeving van onze inwoners, die daar zelf meestal weinig mee opschieten. Ze horen daarom thuis op daarvoor aangewezen, permanent verharde gebieden.

 

 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !