Kleinschalig groen bevorderen

 

Wat is er aan de hand?

Een 'groen' beleid begint met het zorgen voor voldoende groen in de leefomgeving van stedelingen. Maar door de groei van de stad moet groen te wijken voor stenen. Daarbij worden door gekapte of gesneuvelde oude bomen niet altijd herplant. Voor het borgen van de biodiversiteit en voldoende leefruimte voor dieren zijn onverhard oppervlak, bomen, struiken en ander hoogwaardig groen essentieel.

Wat stellen wij voor?

  • We willen meer hoogwaardig groen op loopafstand van alle woningen. Recreatief en natuurvriendelijk, dus niet te aangeharkt.

  • Wij willen een nieuwe richtlijn voor stadsgroen: de  3-30-300 regel voor stadsgroen invoeren. Vanuit elk huis minimaal 3 bomen in zicht, elke buurt krijgt 30 procent bladerdek of bodemgroen, en iedereen woont maximaal 300 meter van een park af. Dit zorgt voor schonere lucht, minder CO2-uitstoot, natuurlijke wateropslag, aangename temperatuur, mensen gezonder en de stad mooier.

  • Meer plantsoenen en grasvelden in de stad 

  • Betrek bewoners bij het onderhoud van het buurtgroen. Gebruikers en omwonenden beslissen, respecteer hun gehechtheid aan de omgeving.

  • Bevorder biodiversiteit in de stad, daarom dus meer bomen en fruitbomen in de parken.

  • Bij herinrichting van straten en pleinen is groenoppervlakte en verbetering van de afwatering een essentiële component.

 

meer info: 'Bescherm onze parken'

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !