Inleiding: de stem van de stad

 

Wat is er aan de hand?

Dit verkiezingsprogramma komt voort uit de stad zelf.

In de afgelopen vier jaar, sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018, is er een nieuwe burgerbeweging in de stad ontstaan. Het stadsbestuur bleek niets te realiseren van hun enorme ambities, en de onvrede over de bestuurscultuur steeg voortdurend. Want de stad bleek niet groener te worden, niet schoner, niet socialer, niet eerlijker, en ook niet veiliger.

In reactie daarop hebben de bewoners van Amsterdam zich georganiseerd. Ze lieten van zich horen, ze hebben vragen gesteld en actie gevoerd. Bijvoorbeeld over de wooncrisis in de stad, over de plannen voor windturbines, datacenters en twee vervuilende biomassacentrales. Deze burgers verenigden zich in digitale netwerken, die voortdurend contact met elkaar hadden.

ST3M is daaruit ontstaan. Van onderop, vanuit deze grassroots, om bewoners een stem te geven. Daar waar de huidige politiek de burger links laat liggen, en het de politieke partijen niet meer lukt om aansluiting te vinden met de achterban.

Vanuit alle kanten hebben we input en ideeën gekregen: rechtstreeks van de inwoners van Amsterdam, die weten hoe het beter kan met deze stad. De volkomen redelijke en logische voorstellen in dit verkiezingsprogramma zijn daarvan het resultaat.

ST3M staat voor een eerlijke overheid die luistert naar de wensen en rekening houdt met de zorgen van bewoners op het gebied van klimaat, wonen, zorg, onderwijs, kunst en cultuur. Naar een stad waarin bewoners zich gehoord voelen en waarin geluisterd wordt naar deze bewonersbetrokkenheid die overal, met kennis en expertise, aanwezig en actief is.

Wat stellen wij voor?

 

meer info: 'Bas van Vliet (Méérbelangen) nummer twee op de lijst van ST3M'

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !