Herregulering van de markt

 

Wat is er aan de hand?

De laatste 40 jaar heeft de overheid zijn rol laten varen, door middel van deregulering, belastingverlagingen, privatisering, en het sluiten van internationale handelsovereenkomsten die boven democratische besluitvorming staan. Tijdens deze omwenteling, die veel voorspoed heeft gebracht, zijn ook allemaal regels losgelaten die bij nader inzien nodig waren voor een leefbare maatschappij. In 2022 worden we geconfronteerd met de schaduwkant van dit beleid: een ecologische crisis, groeiende economische ongelijkheid, verdwijnend vertrouwen in de overheid, en daaruit voortvloeiend polarisatie en extremisme. In Amsterdam, in Nederland, en in de rest van de wereld.

Daarom wil ST3M een nieuw kader waarin economische activiteit plaatsvindt. Dat kader bestaat uit regels, die uitdrukken wat wij wel en niet acceptabel vinden, en die voor iedereen gelden, ook voor grote bedrijven; regels voor woningbezit, milieuregels, belastingregels, regels voor het gebruik van de openbare ruimte, en regels over democratische integriteit. De gemeente moet deze instrumenten gebruiken om de economie weer ten dienst te stellen van mens en milieu.

Wat stellen wij voor?

• De gemeente stimuleert met haar vestigingsbeleid schone en moderne industrieën en biedt kansen aan technici in deze industrieën.

• De gemeente legt de woningmarkt regels op om speculatie tegen te gaan, en neemt stuurt de markt in de juiste richting door van de woningcoroporaties weer verenigingen te maken.

• De gemeente legt zichzelf regels op om lobby-activiteiten van het bedrijfsleven te beperken.

• De gemeente neemt de regie in de openbare ruimte, en zorgt dat niet de markt maar de belangen van bewoners hierin leidend zijn.

 

 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !