Besluitvorming: minder bedrijfsleven

 

Wat is er aan de hand?

Lobbyisten hebben een onevenredige invloed gekregen op het beleid van de gemeente. Grote bedrijven hebben duur betaalde experts in dienst, en beschikken over PR-afdelingen waarmee ze de media en politiek bespelen. Door bezuinigingen op de fractieondersteuning moeten politici met steeds minder ondersteuning belangrijke beslissingen nemen, en worden ze steeds afhankelijker van informatie en kennis die afkomstig is van deze belanghebbenden.

Dit is niet zoals het moet zijn. De gemeenteraadsleden moeten goede en onafhankelijke informatie krijgen om beslissingen te nemen. Bovendien zijn de bewoners van Amsterdam de werkelijke experts op lokaal niveau. Zij weten wat er in hun buurt speelt en waaraan behoefte is.

Wat stellen wij voor?

  • Politici mogen hun netwerk niet gebruiken voor eigen gewin. Wij willen dat politici een keuze maken: óf je mengt je in de politiek, óf je gaat lobbyen voor het bedrijfsleven. Deze twee gaan niet samen noch kunnen deze elkaar opvolgen;

  • De activiteiten van lobbyisten van het bedrijfsleven worden beperkt. Een lobbyist mag contact opnemen met een politicus, en inspreken in de gemeenteraad, zoals elke individuele burger dat mag. Elke lobby-activiteit met de gemeente wordt geregistreerd in het lobbyregister. Daarnaast worden bijeenkomsten met lobbyisten gepubliceerd in de openbare agenda's van wethouders.

  • Wij willen geen 'wethouder van democratie', zoals het vorige stadsbestuur die heeft ingesteld. In plaats daarvan stellen we dat álle wethouders zich democratisch en transparant opstellen.

  • Wij draaien bezuinigingen op de democratie terug. Partijen moeten voldoende inhoudelijke ondersteuning krijgen bij het maken van beslissingen. Deze ondersteuning moet ook buiten partijpolitiek om georganiseerd kunnen worden.

  • De Amsterdamse politiek is géén opstapje naar de Tweede Kamer of naar een ministerspost. Politici zijn er voor de bewoners van Amsterdam, niet voor eigen belang of carrière. 

  • Bewoners worden geraadpleegd vóórdat de gemeente een definitief standpunt inneemt. Bewonersbetrokkenheid gaat verder dan inspraak; laat bewoners veel actiever meedenken én mee-ontwerpen. Dit geldt vooral in het dossier energietransitie, dat het politieke debat van de komende tien jaar zal kleuren.

  • Lobbyisten uit het bedrijfsleven (freelance of in loondienst) krijgen geen toegang tot het mede uitoefenen of ondersteunen van gemeentetaken.

  • Voor draagvlak en betrokkenheid in wijken verenigen wij vertegenwoordigers in de vorm van wijkraden of buurtbeheergroepen. Deze groepen krijgen ondersteuning van stadsdeelraden en ambtenaren. Zo kan het wederzijdse vertrouwen hersteld worden.

  • De lokale overheid moet transparanter. Alle dossiers worden digitaal openbaar toegankelijk, daar is geen beroep op de WOB meer voor nodig. In de dossiers komen duidelijk de ambtelijke adviezen en politieke sturing naar voren en ambtenaren en politici leggen rekenschap af over het werk dat men levert. De agenda’s van bestuurders worden openbaar gemaakt, iedereen kan zien en volgen welke beslissingen en deals in de maak zijn.

 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !