Bedrijven en werkgelegenheid: mkb centraal

 

Wat is er aan de hand?

Een levendig en veelzijdig bedrijfsleven is van vitaal belang voor wijken, met gevarieerd winkelaanbod dat goed is voor werkgelegenheid van bewoners. Maar ook andere bedrijven zijn van belang voor de werkgelegenheid en bedrijvigheid op straat.

Hetzelfde geldt voor het voorzieningsniveau, met name voor ouderen. Voor hen is de huisarts, apotheek, supermarkt, buurtslager, pinautomaat en postservicepunt van levensbelang. Om deze te behouden moet het stadsdeel afspraken maken met corporaties en in bestemmingsplannen dergelijke voorzieningen beschermen. Daarvoor is het mengen van woonmilieus noodzakelijk, gecombineerd met voldoende voorzieningen voor alle leeftijden.

Regelgeving richt zich nu te vaak op de kleine ondernemingen. De milieubelasting die het mkb met zich meebrengt (zoals terrasverwarming) zijn inderdaad zichtbaarder dan de milieubelasting van industrie ver weg. Maar we moeten waken voor symboolpolitiek. ST3M wil juist de onzichtbare grote vervuilers aanpakken.

Ook kleinere productiebedrijven moeten op bedrijventerrreinen hun plek kunnen vinden in de wijken.

Wat stellen wij voor?

  • Stimuleer en behoud actief bedrijvigheid in de buurt.
  • Breidt OV-verbindingen uit om stromen in- en uitgaande auto’s te beperken.
  • Kantoorwijken als het Arenagebied in Zuidoost, de Zuidas en het NDSM-gebied moeten onderdeel zijn van stad, en geen dode plekken waar het ‘s avonds donker en onveilig is. Wonen en werken horen samen, ook in kantoorlocaties.
  • Ook kantoren moeten verduurzamen. Intensieve aanpak van oudere kantoren is noodzakelijk. Bedrijven moeten zuinig zijn op energiegebruik voor licht, verwarming en roltrappen.
  • Expats zijn onderdeel van deze stad maar mogen geen onevenredige impact hebben op woongebieden, scholen en specifieke voorzieningen. Grote bedrijven en multinationals die hier gevestigd willen zijn moeten een beduidende bijdrage leveren aan het bouwen van nieuwe woningen voor hun medewerkers, om hun belang voor de stad en regio waar te maken.
  • Per stadsdeel willen we buurtbudgetten zonder ambtenaren overheadkosten, voor echte verbeteringen.
  • Zorg dat regelgeving voor het mkb werkbaar blijft en vermijdt symbolische maatregelen.
 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !