Energie

Thema
Hieronder staan de onderwerpen die bij dit dossier horen. Bij een onderwerp staan gerelateerde nieuwsberichten. Als u die leest kunt u via de 'breadcrum' bovenaan weer teruggaan naar het onderwerp.

Nederland gebruikt elk jaar 40 miljard kubieke meter aardgas. Het grootste deel wordt verbruikt door de industrie. Nederlandse huishoudens verbruiken jaarlijks ongeveer 11 miljard kubieke meter voor verwarming en 5 miljard equivalent aardgas t.b.v. elektriciteit. Deels omdat het aandeel duurzame stroom achterblijft.

lees verder

Dat burgers, natuur- en landbouworganisaties zich minder gehoord voelen in voorstellen voor de groei van datacenters en de digitale infrastructuur is niet zo vreemd. De Ruimtelijke Strategie Datacenters komt uit het samenwerkingsverband Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) dat bestaat uit drie ministeries, vijf grote steden, vijf provincies en het bedrijfsleven. Burgers, boeren of natuurorganisaties zitten niet aan tafel.

lees verder

Doordat de kabinetten Rutte een marktbenadering hanteerden bij de subsidieregeling voor duurzame energie is de transistie volledig vastgelopen. Alle netbeheerders melden dat het elektriciteitsnetwerk vol is en het jaren duurt voordat nieuwe bedrijvenm windparken of zonnepanelen kunnen worden aangesloten.

lees verder

Vloeibaar gas dat ons warm houdt deze winter, is niet veel schoner dan steenkool

lees verder

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik.

lees verder

Om te kijken hoe het staat met de productie van duurzame energie zijn er online real time overzichten.

21 april 2020 was een bijzondere dag: 70% van de ekectriciteit kwam uit zon en wind. Hoe verder we gaan hoe vaker dat voorkomt. Door slim om te gaan met verbruik en opslag en te investeren in besparing neemt het verbranden van kolen, olie, gas, afval en biomassa steeds verder af.

lees verder

lees verder

De koepel van woningbouwverenigen en een aantal warmtebedrijven maakten afspraken om huurwoningen af te koppelen van het aardgasnet en aan te sluiten op warmtenetten. Dit is een technische keuze die politiek is aangestuurd. Het afkoppelen van woningen van het aardgasnet is iet anders als het beperken van de CO2 uitstoot op de meest efficiënte wijze. Maar het is wel een verdienmodel voor warmtebedrijven, waarbij de huurder de rekening betaald.

lees verder

Van dieren is bekend dat zij door laagfrequent geluid worden verdreven. Nieuw wetenschappelijk onderzoek maakt nu ook duidelijk dat mensen ernstig ziek kunnen worden. Audioloog Jan De Laat bepleitte onlangs bij EenVandaag een norm van 10 keer de ashoogte als afstandsnorm. Ook het voorzorgsbeginsel verplicht de overheid tot voorzichtigheid.

lees verder

Hoge windmolens wekken veel stroom op. Het is zelfs mogelijk om met minder windmolens, méér stroom opwekken. De laatste jaren zijn er veel hoge windmolens bij gekomen. Dat heeft gezorgd voor sterke groei in het opgestelde vermogen aan windenergie in Nederland.

lees verder

Met zo min mogelijk kosten tóch overstappen naar een warmtepomp? In deze video behandel ik dit onderwerp met voorbeelden van Inventum, Vaillant en Stiebel Eltron. Aangezien een warmtepomp valt onder de categorie 'lage temperatuur verwarming' is 50ºC een temperatuur die een warmtepomp makkelijk moet kunnen halen; de meeste kunnen 55ºC of 57ºC ook nog wel leveren. Echter, hoe lager de aanvoertemperatuur, des te efficiënter de warmtepomp werkt. Probeer dus ook zeker 45ºC, 40ºC en 35ºC eens uit.

lees verder

Gerelateerde organisaties

Heeft u suggesties? info@burgerplatform.nu.