Verkiezingen

Onderwerp

De parlementaire democratie biedt u de mogelijkheid uw eigen volksvertegenwoordigers te kiezen en daarmee het beleid. 
Maar is dat wel zo?

  1. U stemt op een partij waarbij de kandidaten door anderen zijn geselecteerd. Deze kandidaten zijn naar boven gekomen via het selectieproces van het politieke systeem. Dat geeft echter geen garantie dat deze mensen capabel zijn. Het mooie van democratie is dat iedereen zich verkiesbaar kan stellen. Er is geen diploma of vooropleiding nodig, Dat kan ook een keerzijde hebben.
  2. Wellicht heeft u bij het bepalen van uw stem nog gekeken naar verkiezingsprogramma's maar de meesten doen dat niet. Veel mensen stemmen op een partij vanuit gewoonte, traditie of op hun gevoel.
  3. Welke rol de verkiezingsprogramma's spelen bij het stemgedrag van volksvertegenwoordigers is niet duidelijk. Zij zijn gekozen 'zonder last of ruggespraak' en kunnen hun standpunten zelfstandig bepalen.
  4. Er worden coalities gesloten waarbij er afspraken ontstaan die ertoe leiden dat volkensvertegenwoordigers tegen hun verkiezingsprogramma in stemmen en daarmee het programma van de andere partij uitvoeren.
  5. Er kunnen zelfs afspraken worden gemaakt over zaken die niet in verkiezingsprogramma's voorkomen.
  6. U heeft in een periode van vier jaar niets in te brengen. Tenzij u zelf actief wordt door in te spreken of te lobbiën. 
  7. Er kunnen zich onverwachte zaken voordoen waarbij er ad hoc beleid moet worden bepaald. Hierin wordt u niet betrokken, 

Al met al is de invloed van de gemiddelde burger zeer beperkt. De verkiezingen legitimeren dat er over hun wordt geregeerd, zonder formele verantwoording of terugkoppeling.

Deel deze pagina

Oplossingen

Verdere uitleg

Nieuws