Netwerkcorruptie Onze samenleving in een serieuze morele crisis

Verdieping / uitleg

Netwerkcorruptie ondergraaft de democratische rechtsstaat/ Over moraliteit en goed bestuur

De stikstofcrisis is helaas maar één van de symptomen van de bestuurscrisis c.q. morele crisis waar we in Nederland inzitten. Er zijn er helaas veel meer. Eentje lichten we eruit. Als je ziet wat er rond Schiphol gebeurt: dit is ook een van de symptomen van de flauwtes/neergang van onze democratie.

Zie I&W druk met juridisch gesjoemel rond nieuwe Omgevingswet

Eén reactie op het artikel wordt onderstaand gequoot:

Treffend voorbeeld van hoe netwerkcorruptie er in de praktijk uitziet. In 'De nieuwe wereld' werd eerder dit jaar Lector Weerbare Democratie Willeke Slingerland geïnterviewd over dit fenomeen. Ambtenaren, politici en juristen zitten in dezelfde bubbel, een sociaal-bestuurlijk netwerk waarin professionals uit verschillende beroepsgroepen rouleren, elkaar steunen en onderling dienst en wederdienst bewijzen. Zij spreken dezelfde taal en werken – vaak met goede bedoelingen – aan dezelfde agenda. Geluiden uit de samenleving dringen niet meer door. “Mede door deze ontwikkeling kampt Nederland met een toenemende verantwoordelijkheidscrisis. Wie stellen wij aansprakelijk voor misstanden van het systeem?” Aldus de toelichting bij dit interview. Willeke Slingerland pleit voor meer organisatiebewustzijn, maatregelen en checks en balances om ethisch besef terug te brengen binnen deze netwerken. Dat is een goed streven, maar de afwezigheid van individueel moreel besef blijft schokkend. Hoe is het mogelijk dat een hoog opgeleide jurist die de overheid adviseert met droge ogen durft neer te schrijven dat ‘een jaargemiddelde van 70 dB aan geluidshinder kan worden verantwoord’? Druk bezig zijn met regels en rekensommen en jurisprudentie en geen seconde stilstaan bij wat deze bewering eigenlijk inhoudt, wat het betekent om mensen aan dergelijke geluidsvolumes bloot te stellen. Geen besef – nota bene als jurist – waarvoor wetten in het leven geroepen zijn. Niet meer zelfstandig na kunnen denken. Alles ondergeschikt aan de eigen dynamische carrièrewereld, de netwerkbubbel. We zitten als samenleving in een serieuze morele crisis”.

Zie: 'Netwerkcorruptie ondergraaft de democratische rechtsstaat.' Een gesprek met Willeke Slingerland

Ook: Wat is netwerkcorruptie en hoe bedreigt het onze democratie?

"We moeten de oorzaak van onze laagste score ook zoeken in financieel beleid. Nederland staat op de vierde plek van de wereldwijde index voor belastingparadijzen van Tax Justice Network. Wij helpen 12.400 brievenbusfirma’s om belasting te ontwijken, waardoor andere landen jaarlijks meer dan 20 miljard euro aan belastinginkomsten mislopen. Ontwikkelingslanden, vaak met grote schulden, worden hierdoor hard geraakt".

Zie hier voor het gehele artikel

Bekijk pagina/document

Documenten

tinyurl: link

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws