Marktwerking moet beter

Onbekend

ST3M - Vóór ingrijpen als markten niet functioneren. Tégen onnodige regels voor het mkb.

De marktwerking in veel sectoren is doorgeschoten. ST3M wil dat het stadsbestuur de regie neemt. Dat geldt voor het bedrijfsleven, maar ook voor de woningmarkt, onderwijs, zorg en de cultuursector. Aan Schiphol moeten regels worden gesteld, zodat omwonenden en de natuur niet geschaad worden. Kleine bedrijven maken we het juist makkelijker om zich te vestigen in de stad. Dat is belangrijk voor betrokkenheid van bewoners en eigenheid van de stad.

Lees hier over onze ideeën om de markteconomie weer in dienst te stellen van het algemeen belang.

Bekijk pagina/document

Documenten

tinyurl: link

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws