Landschapspijn

Aspect

Windturbines leiden volgens het College van Rijksadviseurs (Rijksbouwmeester) voor steeds meer mensen tot ‘landschapspijn’. “Het landschap is voor de mensen die erin wonen, werken en recreëren een belangrijke basis voor zelfherkenning en identiteit.

Landschap is een zelfstandig fenomeen geworden dat recreatief ‘geconsumeerd’ kan worden”. Volgens het College kunnen de windturbines daarom beter geclusterd worden in de daarvoor geschikte gebieden, zoals grootschalige rationele landschappen, industriegebieden en op zee. Zeker niet in of bij dicht bevolkte woonwijken. Zij raden het door Amsterdam voorgestelde “confetti model” sterk af. Het leidt tot maximalisatie van maatschappelijke schade. 

Documenten

tinyurl: link

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws