ST3M

 

 

Wij stellen uw donatie zeer op prijs. Dankzij uw bijdrage kunnen we voorstellen ontwikkelen, relaties met burgers en NGO's uitbouwen en de interne online democratie verder versterken door het uitbouwen van de website met een persoonlijke omgeving voor leden. 

U kunt een bedrag doneren via een van de knoppen of de QR-code. In uw bank app kunt u altijd het bedrag zelf nog aanpassen. 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL56 INGB 0674 9487 77  t.n.v. Stem voor de Stad en desgewenst uw emailadres. 

Gedoneerd: € 0

Doneren

 

Mocht u een bijdrage willen doen, alvast enorm bedankt!